Přeskočit na obsah

14. výzvy MAS OPAVSKO — Vybavení jednotek JPO II a III

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňován důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (pro ORP Opava), cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 5. 2019, 8:00 do 12. 7. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně), Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci: 
  • realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu a pořízení potřebného vybavení či technologií.
 • Bude se jednat například o: 
  • výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení,
  • pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice.
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňován důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (pro ORP Opava), cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky např. speciální dopravní prostředky a vybavení pro nouzové přežití.
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek (pro ORP Opava a Ostrava), účelem je posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu, obce, životní prostředí. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Exponované území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel) a zároveň území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru