Přeskočit na obsah

14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV

Dotace na projekty deinstitucionalizace a rozvoj sociálních služeb a na rozvoj komunitních center s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je do 30. 10. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních  center: 
  • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi.
  • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí.
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Církve.
  • Církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb: 
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
 •  Rozvoj sociálních služeb: 
  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 • Rozvoj komunitních center: 
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup pozemku, budov a staveb, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulatních sociálních služeb, vybavení pro zajištění provozu zařízení .

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 584 429,17 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru