Přeskočit na obsah

15. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.2‑Sociální podnikání IV.

Tato dotace má za cíl podpořit vznik nových a rozvíjet stávající podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání, které tímto pomohou zvýšit zaměstnanost v daném regionu.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu do 31. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku: 
  • založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • 2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: 
  • rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • 3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu 13 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
 • Datum pro ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru