Přeskočit na obsah

15. výzva-ITI-Olomouc-SC 1.2‑Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy – III.

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 7. do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraj a organizace zřizované či zakládané krajem.
 • Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet  0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2019.
 • Nezpůsobilé jsou výdaje na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+G.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru