Přeskočit na obsah

15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 08. 2020, 10:00:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra — generální ředitelství HZS ČR.
 • Hasičské záchranné sbory krajů.
 • Záchranný útvar HZS ČR.
 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) ‑jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).
 • Krajská ředitelství Policie ČR.
 • Kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů.
 • Státní organizace, které zajišťují jednotku HZS podniku s územní působností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Technika pro integrovaný záchranný systém
  Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 902 694,35 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2023.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru