Přeskočit na obsah

16.výzva-ITI-Olomouc-SC 2.4‑Zájmové a neformální vzdělávání II.

Dotace na vybudování infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 7. do 30. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Obce, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Nestátní neziskové organizace, Církve, Církevní organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
 • Nákup pozemků a staveb.
 • Pořízení vybavení budov a učeben.
 • Pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 13 240 457 Kč.
  • Státní rozpočet – maximálně 2 336 551 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání příslušného správního obvodu ORP nebo v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání Olomouckého kraje.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru