Přeskočit na obsah

16. výzva ITI ostravské aglomerace — Kulturní infrastruktura — IROP

Dotace na rekonstrukce a zajištění technického vybavení nejvýznamnějších architektonických památek pro jejich využití v rámci kulturních a kreativních odvětví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 2. 2019, 14:00 do 28. 6. 2019, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Památky:
  • Obnova památek.
  • Restaurování části památek a mobiliářů.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
  • Digitalizace památek a mobiliářů.
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových výdajů: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 8. 2022.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu do MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru