Přeskočit na obsah

16. výzva MAS Pošumaví — IROP — Požární zbrojnice

Účelové investiční dotace jsou určeny pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce,  které  zřizují  jednotky  požární  ochrany  (§  29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární  ochraně): 
  • jednotky sboru  dobrovolných  hasičů  kategorie  II  a  III  podle přílohy zákona o  požární ochraně.

Typy podporovaných aktivit:

 •  Nákup nebo rekonstrukce zbrojnic jednotek SDH obcí kategorie JPO II a III.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 4. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru