Přeskočit na obsah

MAS Pošumaví — IROP — Hasiči

Dotace na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V na výstavbu a rekonstrukci požární zbrojnice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. 2023, 8:00 do 04. 10. 2023, 22:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V: 
  • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic;
  • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany;
   C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.
  • Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru