Přeskočit na obsah

17. výzva IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.4‑Základní školy

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 5. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení základního vzdělávání pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
 • Úpravy budov a učeben základních škol, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a vybavením pro vzdělávání žáků a studentů se SVP1.
 • Rozvoj vnitřní konektivity základních škol v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 5 %.

Specifika a omezení:

 • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání – Strategickým rámcem MAP.
 • Datum ukončení realizace projektu: do 31. 10. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru