Přeskočit na obsah

17. výzva MAS SERVISO — OPZ — Rozvoj komunitních a sociálních služeb

Dotace na podporu aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komunitní sociální práce, Sociální práce: 
  • Posílení komunitních vazeb a budování komunity může tedy být cílem, k němuž komunitní sociální práce směřuje.
  • Členové komunity jsou schopni: 
   • Efektivně spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb komunity.
   • Dosáhnout shody na cílech a prioritách.
   • Dohodnout se na způsobu realizace společně stanovených cílů.
   • Efektivně spolupracovat na požadovaných opatřeních.
 • Komunitní centrum:
  • Kulturní/multikulturní aktivity.
  • Výchovně/vzdělávací aktivity.
  • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ
  • Environmentální aktivity a podpora jejich využití
  • Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 900 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru