Přeskočit na obsah

18. výzva — ITI — Olomouc — SC 2.4 — Předškolní vzdělávání III.

Dotace na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 30. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Příjemce podpory:

 • Zařízení péče o děti do 3 let.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
 • Kraje.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Organizace zakládané kraji.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura mateřských škol a dětských skupin: 
  • Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti.
  • Nákup nemovitosti.
  • Pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu nebyla stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru