Přeskočit na obsah

19. výzva — ITI Olomouc — SC 3.1 — Rozvoj kulturního dědictví II. — IROP

Dotace na rozvoj kulturního dědictví, obnovu a restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 22. 2. 2019, od 14:00 hod.  31. 12. 2019, do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obnova památek.
 • Restaurování části památek a mobiliářů.
 • Odstraňování přístupových bariér.
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
 • Obnova zahrad a parků u souboru památek.
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
 • Digitalizace památek a mobiliářů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše z EFRR je: 
  • v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 493 130 000 Kč,
  • v ostatních případech 246 565 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru