Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

19. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.1-Vybrané úseky silnic II. a III. třídy V – IROP

highway-1209547__340
Share Button

Dotace na rekonstrukci, modernizaci, popř. výstavbu silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 7. 7. 2020, 14:00 do 30. 6. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce/modernizace vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>