Přeskočit na obsah

19. výzva OP AMIF — Provoz CPIC SUZ

Cílem této výzvy je provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR na základě §155a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Koncepcí integrace cizinců –Ve vzájemném respektu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1. 2024 od 15:00 do 29. 2. 2024 v 15:00.

Příjemci podpory:

 • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním úkolem Center je zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni, poskytovat informace a podporu jak cizincům, tak majoritní společnosti vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionech, zejména s nestátními neziskovými organizacemi.
 • Centra budou podporovat integraci cizinců prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence, interkulturní práce atd. Do své činnosti aktivně zapojí cizince, podpoří komunikaci a vzájemné poznání mezi cizinci a majoritní společností a rozvoj občanské společnosti v příslušných regionech. Důležitou rolí centra v regionu je provádění síťování mezi různými aktéry integrace.
 • Služby, které Centra poskytují, mohou být poskytovány prezenčně, online formou či kombinací obojího. V případě poskytování služeb vzdálenou formou (např. školení) je však nezbytné zajistit průkazným způsobem ověření totožnosti klienta pro jeho započítání do indikátorů.
 • Centra dále zajistí monitoring situace cizinců v jednotlivých krajích. Platformy podporované Centry zajistí provázanost a synergii aktérů integrace napříč obory, organizacemi a institucemi.

Forma a výše podpory:

 • Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro programové financování (v Kč): není omezen.
 • Maximální podíl nákladů na programové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu (v %): není omezen.
 • Alokace výzvy: 250 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru