Přeskočit na obsah

2. kolo výběrového dotačního řízení „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2016

Jedná se o podporu aktivit v oblasti muzeí, které přispějí k rozvoji školních vzdělávacích programů a celoživotního vzdělávání na vysokých školách. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 25. 6. 2016.

Příjemci podpory:

  • Muzejní organizace s akreditací MŠMT k provádění vzdělávacích programů;
  • školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT;
  • vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

  • Edukační aktivity v oblasti muzejnictví.

Forma a výše podpory:

  • Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů  na celý projekt.
  • Do výběrového řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje v roce 2016 buď předkladatel, nebo jiný subjekt.
  • Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace není určena na pořízení či modernizaci mobiliárního zařízení žadatele, stavební úpravy a jiné investiční položky, ale pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti.
  • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 [mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru