Přeskočit na obsah

2. kolo výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu — Cestování dostupné všem

Dotace na rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, na vybudování nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty, na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, na zavedení nebo vylepšení navigačních a informačních systémů je možné čerpat v roce 2015 v celkové výši 50 mil. Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst).

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast podpory:
  1. Projekty na rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
  2. Projekty na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras) včetně marketingu (propagace) vytvořeného produktu.
  3. Projekty na zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.
  4. Projekty na pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel včetně marketingu vytvořeného produktu.
 • Preferovány budou projekty zaměřené na cílové skupiny: děti, rodiny s dětmi, zdravotně handicapované a seniory.

Forma a výše podpory:

 • Rámcový rozpočet je ve výši 50 mil. Kč.
 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % způsobilých výdajů.
 • Hranice celkových uznatelných výdajů projektu: 
  • oblast podpory č. 1 – 3: minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250 tisíc Kč, maximální výše celkových uznatelných výdajů je  5 mil. Kč,
  •  oblast podpory č. 4: minimální výše celkových uznatelných výdajů – není stanovena, maximální výše celkových uznatelných výdajů je 10 mil. Kč.
 • V rámci podprogramu bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu, která bude kompatibilní s pravidlem de minimis.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace je omezena tak, že akce musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce (tzn. akce vybraná v roce 2015 musí být dokončena nejpozději do konce roku 2016).
 • Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2015.
 • Souběh dotace s dotacemi z jiných dotačních titulů státního rozpočtu nebo strukturálních fondů není možný.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru