Přeskočit na obsah

2. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

Návrhy projektů v rámci soutěže o účelovou podporu v programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA je možné podávat od 26. 2. 2015. Soutěž je vyhlášena Technologickou agenturou České republiky.

Příjem žádosti:

  • Uzávěrka podávání projektů je 15. 4. 2015, 16:30.

Příjemci podpory:

  • Výzkumné organizace se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci.

Typy podporovaných projektů:

  • Návrh projektu musí zahrnovat dosažení druhů výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje definovaných v programu GAMA, podprogramu 1.

Forma a výše podpory:

  • V této veřejné soutěži se předpokládá rozdělení 7 mil. Kč v prvním roce řešení a 36 mil. Kč ve druhém roce řešení.

Specifika a omezení:

  • Uchazeč může do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podat pouze jeden návrh projektu bez ohledu na to, zda se hlásí jako hlavní uchazeč nebo další účastník.
  • Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 8. 2015 a nejpozději 1. 1. 2016.
  • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 36 měsíců, maximálně 53 měsíců, v případě dílčích projektů je délka trvání omezena na minimálně 6 a maximálně 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru