Přeskočit na obsah

2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ — Školní a dětské kluby I.

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 9. do 30. 11. 2018; 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • OSVČ.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti.
 • Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).
 • Zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Doporučuje se uzavřít pojištění odpovědnosti za škody (zahrnující pobyt v prostorách zařízení i volný pohyb dětí mimo zařízení), výdaj lze hradit z nepřímých nákladů projektu!
 • Zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy ZŠ)2 a také pro žáky 2. stupně ZŠ.
 • Minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet dětí na jednu pečující osobu je nejvýše 15.
 • Do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru