Přeskočit na obsah

2. výzva Operačního programu URBACT III pro Implementační sítě

Cílem druhé výzvy OP URBACT III je založení tzv. Implementačních sítí, ve kterých budou partnerská města sdílet zkušenosti se specifickými výzvami, jež přináší implementace jejich strategií. Výzva je vhodná pro strategie ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (Integrované plány rozvoje území), ale je možné se zapojit i se strategií jiného druhu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci je možné podávat do 22. 6. 2016 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou města  z 28 členských států EU, Norska a Švýcarska. 
    • Města s integrovanou městskou strategií nebo akčním plánem, pro kterou/ý mají zajištěný zdroj financování a která je před zahájením implementační fáze, jež by se rozběhla se zapojením do sítí URBACT.

Typy podporovaných projektů:

  • Z programu URBACT bude možné spolufinancovat až 15 tematických sítí, které napomohou městům zkvalitnit implementaci integrovaných strategií městského rozvoje a akčních plánů. Implementační sítě umožní městům vzájemně spolupracovat a nacházet tak konkrétní řešení klíčových výzev, jimž čelí.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 600750 tis. EUR.
  • Dodatečný rozpočet pro expertní podporu je až 127 000  EUR/síť.
  • Míra spolufinancování tvoří 85 % pro města z méně rozvinutých a  přechodových regionů, 70 % pro města z více rozvinutých regionů a 50 % v případě Norska a Švýcarska.

Specifika a omezení:

  • Partnerství je tvořeno 7–9 partnerskými městy z nejméně 3 členských nebo partnerských států, kdy jedno z měst vykonává roli vedoucího města.
  • Města v Implementačních sítích budou spolupracovat po dobu 30 měsíců (6 měsíců budou pracovat na vývoji návrhu sítě a 24 měsíců na realizaci všech aktivit sítě a zpracování jejích výstupů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru