Přeskočit na obsah

20. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2‑Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby III.

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů a dále na rekonstrukci,  modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, realizaci opatření na posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Terminály a parkovací systémy: 
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Terminály a parkovací systémy: 
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R jako prvků podporujících multimodalitu.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Terminály a parkovací systémy — Evropský fond pro regionální rozvoj – 28 624 529,45 Kč, Státní rozpočet – maximálně 1 683 795,85 Kč.
 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Bezpečnost dopravy —  Evropský fond pro regionální rozvoj – 16 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 941 177,00 Kč.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 09. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru