Přeskočit na obsah

20. výzva — Řemeslné inkubátory – Ústecký kraj — OP ST

Dotace na podporu vzniku řemeslných dílen.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 11. 2023 do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí, Obce, Malé a střední podniky, Nadace a obecně prospěšné společnosti, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, Církve a církevní organizace, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraji, městskými částmi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu ze strany žadatelů. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory.
  • Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení.
  • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru – prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění a design, technologie a gastronomie.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 200 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 1 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory: 50 mil. Kč.
 • Míra podpory je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2027.
 • Cílová území: Ústecký kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru