Přeskočit na obsah

21. výzva-IPRÚ-České Budějovice v rámci Opatření 1.1.3 Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas pro projektové záměry: do 30. 11. 2018, 14:30 hod.
 • Datum a čas pro žádosti o podporu: do 30. 09. 2019, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 16 500 000 Kč.
  • Státní rozpočet – max. 970 588 Kč.
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 % státní rozpočet: 
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí – 5 %.
  • Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum do 31. 12. 2019.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru