Přeskočit na obsah

21.výzva — ITI — Olomouc — SC 1.2 — Cyklistická infrastruktura III.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 10. 5. 2019, od 14:00 hod. do 31. 12. 2019, do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraj a organizace zřizované či zakládané krajem.
 • Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru