Přeskočit na obsah

21. výzva ITI-UCHA- Podpora vzniku sociálního bydlení V. — obce

Dotace na rozvoj sociálního bydlení a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2019, 13:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální bydlení:
  • pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy (verze 1.0, platnost od 29. 6. 2018).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012: 15 000 000 Kč.
 • Podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR (EFRR + SR) přepočtenou kurzem Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet: obce – 5 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru