Přeskočit na obsah

21. výzva ZS ITI — Ostrava — SC 2.4 — Střední a vyšší odborné školy III

Dotace na vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 3. 2021, 14:00 h. do 21. 5. 2021, 14:00 h.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben středních a vyšších odborných škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury,
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 25 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 % – 15 % dle kategorie žadatele.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů (25 mil. Kč) se vztahuje na 1 zařízení (IZO školy).

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Území aglomerace vymezené ve schválené Strategii ITI ostravské aglomerace.
 • Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru