Přeskočit na obsah

22. výzva — IPRÚ České Budějovice — Samostatné parkovací systémy II.

Dotace na podporu výstavby a modernizace samostatných parkovacích systémů na území Českých Budějovic (správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2019, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet :
   • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí – 5 %.
   • Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí – 0 %.
   • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena do 30. 9. 2019. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru