Přeskočit na obsah

22. výzva IROP — Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti — SC 3.1 (PR)

Dotace na výstavbu obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN‑T.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 9. 2022, 14:00 do 29. 8. 2025, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti:
  • výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN‑T;
  • rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN‑T;
  • technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN‑T.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2027.
 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru