Přeskočit na obsah

22. výzva — ITI — Olomouc — SC 1.1 — Silnice II.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2019, od 14:00 hod. do 31. 12. 2019, do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. třídy a III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 45 771 700,89 Kč.
  • Státní rozpočet – maximálně 2 692 452,99 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet: kraje a organizace zřizované kraji – 5 %, organizace zakládané kraji – 0 %.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2022
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu prostřednictvím systému MS2014+.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru