Přeskočit na obsah

22. výzva-ITI-Praha-SC 1.1‑Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN‑T VI.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 8. 2019, 16:00 do 15. 10. 2019, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — kraje a organizace zřizované kraji – 5 %, organizace zakládané kraji – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru