Přeskočit na obsah

23.výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2‑Realizace telematiky po městskou hromadnou dopravu II.

Dotace na zavedení nebo modernizaci informačních systémů pro cestující ve vozidlech městské hromadné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech městské hromadné dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2020, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink městské hromadné dopravy.
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech městské hromadné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech městské hromadné dopravy.
 • Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech městské hromadné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech městské hromadné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech, včetně dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 10 467 902 Kč.
  • Státní rozpočet: max. 615 758,94 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • 5 % (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí);
   • 0 % (organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících).

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii IPRÚ JSA) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru