Přeskočit na obsah

23. výzva — ITI — Olomouc — SC 1.2 — Pořízení vozidel II.

Dotace na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 7. 2019, od 14:00 hod. do 31. 12. 2019, do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraj a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.
 • Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík.
 • Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 27 527 268,83 Kč.
  • Státní rozpočet – maximálně 1 619 074,64 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy:
  • EFRR – 85 %,
  • státní rozpočet — 5 %.
  • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících:
  • EFRR – 85 %,
  • státní rozpočet – 0 %.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru