Přeskočit na obsah

24.výzva — ITI Olomouc — SC 1.2‑Terminály V. — IROP

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 4. 2020, od 14:00 hod. do 30. 6. 2020, do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraj a organizace zřizované či zakládané krajem.
 • Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 5  % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2022.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru