Přeskočit na obsah

25. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.1‑Sociální bydlení IV — IROP

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 22. 8. 2019, 14:00

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012:
  • obce: 15 000 000 Kč,
  • nestátní neziskové organizace: 14 210 000 Kč,
  • církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 5 — 10 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 9. 2020.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru