Přeskočit na obsah

28. výzva IROP — Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu — SC 6.1 (PR)

Dotace na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 10. 2022, 14:00 do 31. 8. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu:
  • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku; 
  • nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);
  • nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 437 378 852 Kč, Státní rozpočet – max. 308 009 754 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru