Přeskočit na obsah

29. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou-IROP-Sociální infrastruktura III

Cílem této dotace je podpořit program  na rozvoj infrastruktury pro sociální služby a služby navazující včetně rozvoje infrastruktury komunitních center a zkvalitňování infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30.12. 2019, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji.
 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby.
 • Polyfunkční komunitní centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální ani maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85%.
  • Státní rozpočet: 5 — 10 % podle určení žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru