Přeskočit na obsah

29. výzva IROP — eGovernment a Kybernetická bezpečnost (ITI) — SC 1.1 (MRR, PR)

Dotace na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy a rozšíření propojeného datového fondu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 11. 2022, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • a) Oprávnění žadatelé pro eGovernment:
  • organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); státní organizace; státní podniky; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi.
 • b) Oprávnění žadatelé pro Kybernetickou bezpečnost:
  • organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) eGovernment:
  • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy.
  • Rozšíření propojeného datového fondu.
  • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz.
  • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace.
  • Publikace dat veřejné správy jako OpenData.
  • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity.
  • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace).
  • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy.
 • b) Kybernetická bezpečnost.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • a) eGovernment
 • Méně rozvinuté regiony: 
  • OSS a příspěvkové organizace OSS — EFRR: 85 %, SR: 15 %.
  • Státní organizace — EFRR: 85 %, SR: 15 %.
  • Kraje, obce, organizace zřizované kraji / obcemi, organizace zakládané kraji / obcemi — EFRR: 85 %, SR: 0%.
  • Státní podniky — EFRR: 85 %, SR: 0 %.
 • Přechodové regiony:
  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace OSS — EFRR: 70 %, SR: 30 %.
  • Státní organizace — EFRR: 70 %, SR: 30 %.
  • Kraje, obce, organizace zřizované kraji / obcemi — EFRR: 70 %, SR: 15 %.
  • Organizace zakládané kraji / obcemi — EFRR: 70 %, SR: 0 %.
  • Státní podniky — EFRR: 70 %, SR: 0 %.
 • b) Kybernetická bezpečnost
 • Méně rozvinuté regiony:
  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace OSS — EFRR: 85 %, SR: 15 %.
  • Státní organizace — EFRR: 85 %, SR: 15 %.
  • Kraje, obce, organizace zřizované kraji / obcemi, organizace zakládané kraji / obcemi — EFRR: 85 %, SR: 0 %.
  • Státní podniky — EFRR: 85 %, SR: 0 %.
  • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů ‑EFRR: 85 %, SR: 0 %.
 • Přechodové regiony:
  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace OSS — EFRR: 70 %, SR: 30 %.
  • Státní organizace — EFRR: 70 %, SR: 30 %.
  • Kraje, obce, organizace zřizované kraji / obcemi — EFRR: 70 %, SR: 15 %.
  • Organizace zakládané kraji / obcemi — EFRR: 70 %, SR: 0 %.
  • Státní podniky — EFRR: 70 %, SR: 0 %.
  • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů — EFRR: 70 %, SR: 0 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: 
 • Méně rozvinuté regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Ostravské metropolitní oblasti, Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Libereckojablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace.
 • Přechodové regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Pražské a Brněnské metropolitníoblasti, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru