Přeskočit na obsah

3.1–05 Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů

Dotace na všestranné zkvalitnění prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje. Žádat mohou Moravskoslezský kraj, obce nad 50 tis. obyvatel, organizace jimi zřízené, neziskové organizace a podniky realizující projekt v rámci IPRM.

Příjem žádostí:

 • Od 27. 1. 2014 do 24. 6. 2015, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce nad 50 tis. obyvatel, organizace jimi zřízené a založené.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené.
 • Podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost.
 • Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin a dalších znevýhodněných skupin obyvatel.
 • Regenerace lokalit typu brownfields – regenerace bude podpořena pouze v souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím území.
 • Budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride.

Forma a výše podpory:

 • Minimální velikost celkových způsobilých výdajů jsou 2 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Region soudržnosti Moravskoslezsko, území měst s více než 50 tis. obyvateli. Jedná se o následující města: Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru