Přeskočit na obsah

3.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Rozvoj komunitních center

Dotace přispívá na rozvoj veřejných víceúčelových zařízení sloužících k setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 31. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji.
 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center.
 • Nákup budov.
 • Nákup automobilu.
 • Vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 314 904 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 % .
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Forma a způsob podání žádosti o podporu: 
  • Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru