Přeskočit na obsah

3. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. — IROP — Dopravní infrastruktura

Dotace na výstavbu a rekonstrukce terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 17. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolnými svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Terminály a parkovací systémy: 
  • Výstavba a rekonstrukce terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.
  • Výstavba samostatných parkovacích systémů P+R v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.
  • Výstavba návazných systémů B+R.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum  31. 12. 2019.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru