Přeskočit na obsah

30. výzva — IPRÚ — České Budějovice — SC 1.1 — Vybudování obchvatových komunikací

Dotace na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu silnic na území vymezeném ve strategii Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Příjem žádostí:

 • Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014 +: Nejpozději do 30. 6. 2020, 24:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • kraje a organizace zřizované kraji — 5 %.
   • organizace zakládané kraji – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Nezpůsobilé jsou výdaje: rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru