Přeskočit na obsah

30. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou-IROP — Sociální bydlení III

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30.12. 2019 16:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
 • Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012:
  • obce: 15 000 000 Kč,
  • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet: Obce – 5%, NNO, církve a církevní organizace – 10%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru