Přeskočit na obsah

30. výzva — ITI Praha — Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

Dotace na realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s..
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s..

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu: 
  • Realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce); k těmto opatřením mohou být v řešených úsecích případně doplňkově uplatněna opatření k rychlejšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu na zastávkách tramvají a autobusů (tzv. vídeňské zastávky, zastávkové mysy, časové ostrůvky, zvýšení nástupních hran apod., přičemž součástí těchto doplňkových opatření mohou být také bezprostředně související úpravy pro zajištění chybějícího bezbariérového přístupu k řešeným zastávkám a také úpravy tohoto přístupu a řešených zastávek k usnadnění jejich používání osobami se specifickým tělesným postižením, zejména se zrakovým postižením), případně úpravy dopravního značení a úpravy režimu parkování směřující k plynulejšímu průjezdu tramvají nebo autobusů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ostatní zdroje: 
  • Hlavní město Praha o Evropský fond pro regionální rozvoj: 50 % o Rozpočet hl. m. Prahy: 40 % o Příjemce: 10 % .
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. o Evropský fond pro regionální rozvoj: 50 % o Rozpočet hl. m. Prahy: 35 % o Příjemce: 15 %.
  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. o Evropský fond pro regionální rozvoj: 50 % o Rozpočet hl. m. Prahy: 35 % o Příjemce: 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 3. 2023.
 • Uvedené aktivity nesmějí znamenat celkovou rekonstrukci tramvajové trati nebo komunikace; doplňkově může být také instalováno zařízení pro aktivní detekci v autobusech městské veřejné dopravy nasazovaných do provozu na řešených úsecích.
 • Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy musí být v souladu s aktuálním celoměstským projektem preference.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru