Přeskočit na obsah

31. výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2‑Ekologizace vozového parku IV.

Nákup silničních nízkoemisních vozidel městské hromadné dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 6. 2021, 08:00 do 31. 12. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup silničních nízkoemisních vozidel městské hromadné dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.
 • Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 71 121 982 Kč.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru