Přeskočit na obsah

31. výzva IROP — Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče  — SC 4.3 (MRR)

Dotace na zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 11. 2022, 14:00 do 30. 11. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • Oprávněnými žadateli jsou pro aktivitu A):
  • poskytovatelé následné lůžkové péče nebo zřizovatelé/zakladatelé poskytovatelů následné lůžkové péče, kteří jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a poskytují alespoň jeden z níže uvedených typů zdravotní péče s vykazovanými kódy ošetřovacích dnů (OD) dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění:
   • rehabilitační následná péče 00022, pneumologická a ftizeologická následná péče 00023, následná dětská rehabilitační péče 00027, následná dětská pneumologická péče 00028, následná dětská ostatní péče 00029.
 • Oprávněnými žadateli jsou pro aktivitu B):
  • poskytovatelé lůžkové péče nebo zřizovatelé/zakladatelé poskytovatelů lůžkové péče, kteří jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Typy podporovaných aktivit:

 • Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb — podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní
 • následné péče:
  • Aktivita A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče.
  • Aktivita B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:
  • Aktivita A — Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 10 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 41,8 mil. Kč.
  • Aktivita B — Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 10 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt a jedno místo poskytování péče následné lůžkové péče: 80 mil. Kč.
 • EFRR: 85 %, Státní rozpočet: 0 %, Příjemce: 15 %.
 • Uvedená míra spolufinancování platí pro všechny typy příjemců, vyjma:
  • PO OSS, kde je míra kofinancování: EFRR: 85 %, Státní rozpočet: 15 %, Příjemce: 0 %.
  • NNO, kde je míra kofinancování: EFRR: 85 %, Státní rozpočet: 10 %, Příjemce: 5 %.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatel zdravotních služeb nebo zřizovatel/zakladatel poskytovatele lůžkové péče může předložit max. jeden projekt pro jedno místo poskytování následné lůžkové péče (obec realizace projektu).
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat aktivity.
 • Přípustné místo realizace:
  • Pro aktivitu A: Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
  • Pro aktivitu B: Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Zlínského a Libereckého1 kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru