Přeskočit na obsah

31. výzva-ITI-Plzeň-SC 1.2- Samostatné parkovací systémy 2

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je 31. 12. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet:
   • kraje, obce – 5 %,
   • dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí – 5 %,
   • organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí – 0 %,
   • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Plzeňská metropolitní oblast – území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru