Přeskočit na obsah

31. výzva ZS ITI Praha-IROP-Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN‑T VIII.

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 15. 10. 2021, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy.
 • Rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet:
  • Kraje a organizace zřizované kraji – 5 %.
  • Organizace zakládané kraji – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nezpůsobilé jsou výdaje na výstavbu vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.
 • Křížové financování není možné.
 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru