Přeskočit na obsah

33. výzva – Vzdělávání ve firmách v Moravskoslezském kraji

Výzva podpoří profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců ve firmách zasažených transformací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 9. 2023 (12:00) do 30. 6. 2026 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky (vyjma OSVČ), velké podniky.
 • Profesní a podnikatelská sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci výzvy je podporováno profesní vzdělávání zaměstnanců ve firmách.
 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví, např. technické a další odborné vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a IT dovedností, jazykové vzdělávání apod.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je nastavena následující alokace: 360 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 850 tis. Kč (dotace EU).
 • Maximální výše podpory: 2 mil. EUR (dotace EU).
 • U projektů podnikatelských a profesních sdružení se míra podpory stanoví vždy individuálně jednotlivým podnikům: 50 % velké podniky, 60 % střední podniky, 70 % malé podniky.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Moravskoslezský kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2027.
 • Z výzvy jsou podporovány individuální projekty. Na daný projekt může být podána jen jedna žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru