Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

34. výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem V.

buildings-1838418__340
Share Button

Statutární město Jihlava vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději od 28. 6. 2021, 08:00 do 31. 12. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železnic, s. o. a obchodní společnosti).

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
 • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt není stanovena.
 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
 • Státní rozpočet:
  • 15 % (provozovatel dráhy Správa železnic, s. o.);
  • 5 % (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí);
  • 0 % (organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti).

Specifika a omezení:

 • V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice Jihlavské sídelní aglomerace, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>