Přeskočit na obsah

35. výzva IROP — Infrastruktura pro cyklistickou dopravu — SC 6.1 (MRR)

Dotace na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2022, 14:00 do 27. 9. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 1 844 565 705 Kč.
  • Státní rozpočet — 0 Kč.
 • Míra kofinancování:
  • EFRR: 85 %.
  • Příjemce: 15 %.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru